Tjenester

Aksjer og egenkapitalbevis

Våre tjenester sikrer selskaper trygg og effektiv tilgang til det norske kapitalmarkedet, reduserer deres administrative arbeid og kan være deres første steg i å bli børsnotert.

Lær mer
Obligasjoner, fond og ETP

Tilbyder av sikre og effektive utstedelsestjenester.

Lær mer
Oppgjør

I det sentrale oppgjørssystemet for verdipapirer (VPO), foretar Euronext Securities Oslo en multilateral avregning av de handlene som er meldt inn til en avtalt oppgjørsdag.

Lær mer
Oppbevaring og forvaltning

Euronext Securities Oslo har siden 1985 tilbudt omfattende registertjenester som oppbevaring og formidling til banker, meglere, finansinstitusjoner og fondsforvaltere.

Lær mer