Styret i Euronext VPS

Pierre Davoust

Pierre Davoust, leder

Pierre Davoust tiltrådte som leder av Forretningsutvikling i Euronext i 2019. Pierre er direktør av Tokeny Solutions, et Luxembourg basert oppstartselskap innenfor tokensiering.

Før han begynte i Euronext, var Pierre leder av Markets i SETL, et selskap basert i Storbritannia som fokuserer på finansielle tjenester, administrerende direktør i Iznes, en fonds distribusjons plattform samt direktør i ID2S, et blockchain basert Verdipapirsentral kontrollert av Orange. Før dette har Pierre hatt flere roller i det franske finansdepartementet og spesielt som nestleder for de finansielle markedene.

Pierre har en master fra Ecole Polytechnique, Ecole des Ponts ParisTech og Paris School of Economics.

Anne-Lise Kristiansen

Anne-Lise Kristiansen

Anne-Lise Kristiansen (født 1960) har sittet i styret i VPS siden 2012, og hun har sittet som leder fra mai 2017 frem til september 2019. Hun har tidligere styreerfaring som representantskapsmedlem i Sparebanken Nor.

Anne-Lise Kristiansen har lang erfaring fra arbeid innen både finans og verdipapirområdet. Hun kom til Nordea i 2002 og har hatt flere lederstillinger innen Securities Services området. Siden 2008 har hun vært nordisk leder for Securities Services i Nordea. Hun har tidligere erfaring fra Storebrand Kapitalforvaltning ASA, Saga Petroleum ASA og Forum Touch Ross (Deloitte).

Anne-Lise Kristiansen har en Master i økonomi og ledelse fra BI. Videre har hun utdannelse fra American Graduate Schoool of International Management og Høyere Revisorstudiet fra NHH.

Isabel Ucha

Isabel Ucha

Isabel Ucha ble utnevnt til styremedlem i VPS* og i Oslo Borse VPS (holding), i september 2019.

Hun er også medlem av styret i Euronext NV og administrerende direktør i Euronext Lisboa og Interbolsa, den portugisiske CSD. Før hun begynte i Euronext i 2008, samlet hun lang yrkeserfaring i flere private selskaper og myndighetsrelaterte jobber, med et sterkt fokus på finans og økonomi. Isabel Ucha fungerte som en økonomisk rådgiver for statsministeren i Portugal i 4 år, ledet enheten for utstedelse og markeder for den portugisiske gjeldsstyringen (IGCP), hadde flere stillinger i CMVM, den portugisiske verdipapirregulatoren, og var en administrerende partner for en konsulentfirma i rundt 7 år.

Isabel Ucha har en mastergrad i finans fra London Business School og en mastergrad i økonomi fra NOVA School of Business and Economics. Hun har også opprettholdt en akademisk karriere i mer enn 30 år, og foreleser flere kurs i økonomi og finans.

*Underlagt myndighetsgodkjenning

Åsmund Skår

Åsmund Skår

Åsmund Skår (født 1959) ble valgt inn i styret i VPS i mai 2016.


Skår er utdannet siviløkonom fra NHH. Han har i perioden 1990-2015 hatt en rekke lederstillinger i Sparebanken NOR/Gjensidige NOR/DNB, blant annet som konserndirektør og leder for personkundeområdet, leder for energivirksomheten i USA/Canada og som administrerende direktør for bankens datterselskap i Latvia. I denne perioden har han også vært medlem av flere styrer for DNBs datterselskaper. Skår har tidligere arbeidet i økonomistaben til Statoil i Stavanger.
Skår arbeider som selvstendig næringsdrivende/rådgiver og er styreleder i Pareto Bank ASA og Pareto Wealth Management AS.

Stina Hauknes, ansatterepresentant Euronext VPS

Stina Hauknes (født 1972) ble valgt som ansatterepresentant til styret i VPS i 2018. Hun er faglig ansvarlig for testledelse i VPS og har vært ansatt siden 2014. Stina er uteksaminert siviløkonom fra Handelshøgskolen ved Nord Universitet (1996) og er sertifisert innen testledelse, prosjektledelse og scrum. Hun har lang erfaring som deltaker i IT prosjekter som utvikler, analytiker, prosjektleder og testleder fra henholdsvis Cinet, If, KLP og VPS.

Morten Nordby

Morten Nordby, ansatterepresentant Euronext VPS

Morten Nordby (født 1959) er produktutvikler i VPS Avregning og Oppgjør. Ansatt i VPS siden 1985, og har vært ansvarlig for utviklingen av VPS’ oppgjørsmiljø og ISO 15022-grensesnitt. Nordby var ansatterepresentant i styret i VPS Holding ASA fra 2005 til 2007.