Registrer ditt selskap i Euronext Securities Oslo

Det er enkelt å registrere ditt selskap i Euronext Securities Oslo og gir fordeler både til selskapet og dets eiere.

Ved å registrere dere hos oss får både selskapet og eiere tilgang til et bredt spekter av verdiøkende tjenester, eksempelvis automatisk skatterapportering, digitale generalforsamlinger, behandling av utbetalinger av utbytte og kommunikasjon med eiere.

For å registrere ditt selskap hos oss kreves det at selskapet benytter en «kontofører» (bank eller meglerforetak). Kontofører fungerer som bindeleddet mellom selskapet ditt og Euronext Securities Oslo, og sikrer at alle nødvendige aktiviteter utføres.

Finn kontofører