Post Trade Norway konferansen

Mer populær enn noen gang

Tradisjonen tro arrangerte Euronext Securities Oslo, sammen med sine samarbeidspartnere, den årlige Post Trade Norway konferansen 4. mars i år. Dette var den femte konferansen i rekken, og i år var interessen større enn noen gang med nærmere 200 påmeldte og 150 deltakere. I motsetning til tidligere år ble årets konferanse gjennomført corona vennlig på Teams.

Deltakerne fikk gleden av å lytte til spennende og fokuserte foredrag, fra sentrale personer i det norske, nordiske og internasjonale verdipapirmarkedet. Det var en rekke relevante temaer. Vi startet med en gjennomgang av børsåret 2020, for så å gå over til europeiske reguleringer og harmoniseringsinitiativ, og ikke minst hva disse betyr for det norske post trade markedet. Dernest fikk vi høre om to spennende utviklingsprosjekter i regi av henholdsvis SWIFT og SIX. Til slutt delte Euronext Securities Oslo sine tanker og refleksjoner rundt trender og utviklingstrekk i markedet.