VPS Investortjenester

Full oversikt over dine VPS-konti og dine beholdninger

VPS Investortjenester er portalen for sluttinvestorene. Portalen gir investoroversikt over alle dine kunders Euronext Securities Oslo-registrerte konti, transaksjoner og beholdninger. Informasjon om bedrifters corporate actions samt muligheten for å utføre aksjonærrettigheter.

VPS Investortjenester distribueres via de fleste norske banker, fondsforvaltere og meglere.