Oppbevaring

Vi tar vare på verdiene dine

Finansielle instrumenter registrert i Euronext Securities Oslo må oppbevares på konti som er registrert i det sentrale verdipapirregisteret. Euronext Securities Oslo tilbyr juridisk beskyttelse av dine eiendeler gjennom en lang rekke kontotyper som er registrert i vårt bokføringssystem. Konti åpnes gjennom en kontofører, enten som sluttinvestor- eller som forvalterkonto avhengig av det spesifikke behovet.