Om oss

Euronext Securities Oslo leverer effektiv infrastruktur og tjenester for oppgjør og registrering av rettigheter for verdipapirer

Gjennom de siste 35 årene har vi levert, utformet og strømlinjeformet det norske kapitalmarkedet. Dette har gitt oss muligheten til å tilby våre kunder et omfattende utvalg av produkter og tjenester med høy effektivitet. Samtidig som vi har opprettholdt «best in class» pålitelighet og systemtilgjengelighet – selv med internasjonal sammenligning.

Selskapet tilbyr registrering av alle de viktigste typene finansielle instrumenter som omsettes i Norge – aksjer, obligasjoner, egenkapitalbevis, sertifikater og fond. Tjenestene blir levert til utstedere og investorer gjennom gjennom et nettverk av meglere, banker og forvaltningsselskaper. Det er disse, kontoførerne, som forvalter kunderelasjonene og som står for den daglige bruken av Euronext Securities Oslo-tjenestene.

Euronext NV eier 100% av aksjene i Euronext Nordics Holdings AS som igjen eier 100% av aksjene i Euronext Securities Oslo.

Euronext Securities brosjyre

Kort om Euronext Securities Oslo