Fond

Andelseierregister med kostnadseffektiv distribusjon i det norske markedet

Våre fondstjenester tilbyr utstedere av verdipapirfond et andelseierregister og en kostnadseffektiv fordeling av midler gjennom Euronext VPS ‘nettverksinfrastruktur.