Registrering og administrasjon

Enkel administrasjon av alle aspekter knyttet til forvaltning av verdipapirer

Våre registrerings- og administrasjonstjenester gir kontoførere administrative verktøy for å registrere og vedlikeholde alle aspekter knyttet til håndtering av verdipapirer og selskapshendelser i Euronext Securities Oslo-registeret.

Ved å utstede det finansielle instrumentet ditt med Euronext Securities Oslo, er interessene til både eiere av verdipapiret og utstederen beskyttet samt gitt tilgang til et bredt spekter av produkter og tjenester som imøtekommer de ulike behov knyttet til administrasjonen av verdipapiret.

Euronext Securities Oslo tilbyr sine utstedelsestjenester gjennom et nettverk av kontoførere. For å utstede verdipapirer i Euronext VPS må du kontakte våre tilknyttede kontoførere. Les mer om hvordan du registrerer dine verdipapirer i Euronext Securities Oslo nedenfor.

Bli Euronext Securities Oslo registrert