Registrering og administrasjon

Enkel administrasjon av alle aspekter knyttet til forvaltning av verdipapirer

Våre registrerings- og administrasjonstjenester gir kontoførere administrative verktøy for å registrere og vedlikeholde alle aspekter knyttet til håndtering av verdipapirer og selskapshendelser i Euronext VPS-registeret.

Ved å utstede det finansielle instrumentet ditt med Euronext VPS, er interessene til både eiere av verdipapiret og utstederen beskyttet samt gitt tilgang til et bredt spekter av produkter og tjenester som imøtekommer de ulike behov knyttet til administrasjonen av verdipapiret.

Euronext VPS tilbyr sine utstedelsestjenester gjennom et nettverk av kontoførere. For å utstede verdipapirer i Euronext VPS må du kontakte våre tilknyttede kontoførere. Les mer om hvordan du registrerer dine verdipapirer i Euronext VPS nedenfor.

Bli Euronext VPS registrert