Lover og regler

Euronext Securities Oslo (ES-OSL)’ virksomhet reguleres og er underlagt tilsyn av Finanstilsynet. 

ES-OSL har tillatelse som verdipapirsentral etter CSDR

Euronext Securities Oslo har fra 1. mars 2022 oppnådd CSD-autorisasjonen i henhold til Central Securities Depository Regulation (CSDR). 

Tillatelse

Central Security Depository Regulation (CSDR)

Forordning (EU) nr. 909/2014 av 23. juli 2014 om forbedring av verdipapiroppgjør i Den europeiske union og om verdipapirsentraler er innført i norsk lov i lov av 15. mars 2019 nr. 6 om verdipapirsentraler og verdipapiroppgjør mv (verdipapirsentralloven). 

ES-OSL fikk CSDR-autorisasjon fra 1. mars 2022, og fra da av vil den nye verdipapirsentralloven og CSDR gjelde for markedsaktører i det norske markedet. 

ES-OSL har etablert nye regler for CSD-aktivitetene som gjelder fra denne datoen. 

VPS Regelverk gjeldende fra 6. juli 2022
VPO NOK regelverket
Service Level Agreement til Registerregelverk i kraft under CSDR
Bilag A – SLA til Registerregelverk i kraft under CSDR

ES-OSLs verdipapiroppgjørssystem VPO NOK er godkjent av Finanstilsynet i henhold til betalingssystemloven og er et utpekt betalings- og verdipapiroppgjørssystem som er notifisert i henhold til artikkel 10(1) i finalitetsdirektivet (98/26/EF). 

Veiledning til VPS’ regelverk

Euronext Securities Oslo (ES-OSL) har utarbeidet en veiledning som er ment å gi en oversikt over bestemmelser i Euronext Securities Oslo’s Regelverk for registreringsvirksomheten og tilknyttede tilleggstjenester, som er særlig relevante for innehavere av konto i verdipapirregisteret.

Veiledning

LEI – Legal Entity Identifier

Den internasjonale ordningen, Global Legal Entity Identifier System, er etablert etter initiativ fra G20-landene og Financial Stability Board. LEI er en unik global 20 alfanumerisk kode. Denne brukes for å identifisere juridiske enheter som deltar i finansielle transaksjoner og i forbindelse med rapporteringer i finansmarkedet.

Implementering av Legal Entity Identifier (LEI) og jurisdiksjon er et krav bl.a. for

  • Utstedere
  • Oppgjørsdeltakere og Registerførere

En juridisk enhet kan kun ha én LEI og denne gjelder i hele verden.

Les mer

Prisliste

I vår prisliste finner du oversikt over priser for de mest benyttede tjenester knyttet til det å være kontofører investor, kontofører utsteder og oppgjørsdeltaker i Euronext Securities Oslo. Vi gjør oppmerksom på at prislisten ikke inneholder priser for våre fondstjenester.

Euronext Securities Oslo Prisliste (pdf 1054 kB)

Price Policy (kun engelsk)

Vedtekter

I våre vedtekter vil du finne utfyllende detaljer om Euronext Securities Oslo.

Vedtekter (kun engelsk)