Lover og regler

Euronext VPS’ virksomhet reguleres av Finansdepartementet og er underlagt tilsyn av Finanstilsynet

Euronext VPS har konsesjon fra Finansdepartementet som verdipapirregister i Norge etter verdipapirregisterloven. Vårt verdipapiroppgjørssystem, VPO NOK er godkjent av Finanstilsynet etter Betalingssystemloven.

Regelverk for registrering av finansille instrumenter

Central Security Depository Regulation

CSDR er gjennomført i norsk rett i lov av 15. mars 2019 nr. 6 om verdipapirsentraler og verdipapiroppgjør osv. (Verdipapirsentralloven) og loven trådte i kraft 1. januar 2020. VPS har søkt om autorisasjon under CSDR og inntil autorisasjonen er på plass vil VPS operere under overgangsreglene i CSDR Artikkel 69 nr. 4.

LEI – Legal Entity Identifier

Den internasjonale ordningen, Global Legal Entity Identifier System, er etablert etter initiativ fra G20-landene og Financial Stability Board. LEI er en unik global 20 alfanumerisk kode. Denne brukes for å identifisere juridiske enheter som deltar i finansielle transaksjoner og i forbindelse med rapporteringer i finansmarkedet.

Implementering av Legal Entity Identifier (LEI) og jurisdiksjon er et krav bl.a. for

  • Utstedere
  • Oppgjørsdeltakere og Registerførere

En juridisk enhet kan kun ha én LEI og denne gjelder i hele verden.

Les mer

VPO NOK Regelverket

VPS verdipapiroppgjørssystem VPO NOK er godkjent av Finanstilsynet etter Betalingssystemloven. Vår virksomhet reguleres av Finansdepartementet og er underlagt tilsyn av Finanstilsynet.

VPO NOK Regelverket (pdf. 1000 kB)

Prisliste

I VPS Prisliste finner du oversikt over priser for de mest benyttede tjenester knyttet til det å være kontofører investor, kontofører utsteder og oppgjørsdeltaker i VPS. Vi gjør oppmerksom på at prislisten ikke inneholder priser for våre fondstjenester. For informasjon om priser vedrørende fond, kontakt Centevo.

Euronext VPS Prisliste (pdf 1054 kB)

Vedtekter

I våre vedtekter vil du finne utfyllende detaljer om VPS.

Vedtekter