Lover og regler

Euronext Securities Oslo (ES-OSL)’ virksomhet reguleres og er underlagt tilsyn av Finanstilsynet. 

ES-OSL har tillatelse som verdipapirsentral etter CSDR

Euronext Securities Oslo har fra 1. mars 2022 oppnådd CSD-autorisasjonen i henhold til Central Securities Depository Regulation (CSDR). 

Tillatelse

Offentliggjøring av Settlement Fails Article 15 Delegated Regulation (EU) 2018/1229 – 2022

Settlement Fails 2022 – article 15 (pdf. 95 kb) Kun engelsk

Central Security Depository Regulation (CSDR)

Forordning (EU) nr. 909/2014 av 23. juli 2014 om forbedring av verdipapiroppgjør i Den europeiske union og om verdipapirsentraler er innført i norsk lov i lov av 15. mars 2019 nr. 6 om verdipapirsentraler og verdipapiroppgjør mv (verdipapirsentralloven). 

ES-OSL fikk CSDR-autorisasjon fra 1. mars 2022, og fra da av vil den nye verdipapirsentralloven og CSDR gjelde for markedsaktører i det norske markedet. 

ES-OSL har etablert nye regler for CSD-aktivitetene som gjelder fra denne datoen. 

VPS Regelverk gjeldende fra 6. juli 2022
VPO NOK regelverket
Service Level Agreement til Registerregelverk i kraft under CSDR
Bilag A – SLA til Registerregelverk i kraft under CSDR

ES-OSLs verdipapiroppgjørssystem VPO NOK er godkjent av Finanstilsynet i henhold til betalingssystemloven og er et utpekt betalings- og verdipapiroppgjørssystem som er notifisert i henhold til artikkel 10(1) i finalitetsdirektivet (98/26/EF). 

Høring vedrørende implementering av SRDII i det norske markedet

Høringsbrev

ES-OSL – VPS’ regelverk – SRDII – høring

Veiledning til VPS’ regelverk

Euronext Securities Oslo (ES-OSL) har utarbeidet en veiledning som er ment å gi en oversikt over bestemmelser i Euronext Securities Oslo’s Regelverk for registreringsvirksomheten og tilknyttede tilleggstjenester, som er særlig relevante for innehavere av konto i verdipapirregisteret.

Veiledning

LEI – Legal Entity Identifier

Den internasjonale ordningen, Global Legal Entity Identifier System, er etablert etter initiativ fra G20-landene og Financial Stability Board. LEI er en unik global 20 alfanumerisk kode. Denne brukes for å identifisere juridiske enheter som deltar i finansielle transaksjoner og i forbindelse med rapporteringer i finansmarkedet.

Implementering av Legal Entity Identifier (LEI) og jurisdiksjon er et krav bl.a. for

  • Utstedere
  • Oppgjørsdeltakere og Registerførere

En juridisk enhet kan kun ha én LEI og denne gjelder i hele verden.

Les mer

Prisliste

I vår prisliste finner du oversikt over priser for de mest benyttede tjenester knyttet til det å være kontofører investor, kontofører utsteder og oppgjørsdeltaker i Euronext Securities Oslo. Vi gjør oppmerksom på at prislisten ikke inneholder priser for våre fondstjenester.

Euronext Securities Oslo Prisliste (pdf 634 kB), gjeldende fra 1. Februar 2023

Prisbrev gjeldende fra 1. februar (pdf 94 KB)


Price Policy (kun engelsk)

Vedtekter

I våre vedtekter vil du finne utfyllende detaljer om Euronext Securities Oslo.

Vedtekter