Lover og regler

Euronext VPS’ virksomhet reguleres av Finansdepartementet og er underlagt tilsyn av Finanstilsynet

Euronext VPS har konsesjon fra Finansdepartementet som verdipapirregister i Norge etter verdipapirregisterloven. Vårt verdipapiroppgjørssystem, VPO NOK er godkjent av Finanstilsynet etter Betalingssystemloven.

Regelverk for registrering av finansille instrumenter

Central Security Depository Regulation

CSDR er gjennomført i norsk rett i lov av 15. mars 2019 nr. 6 om verdipapirsentraler og verdipapiroppgjør osv. (Verdipapirsentralloven) og loven trådte i kraft 1. januar 2020. VPS har søkt om autorisasjon under CSDR og inntil autorisasjonen er på plass vil VPS operere under overgangsreglene i CSDR Artikkel 69 nr. 4.

LEI – Legal Entity Identifier

Den internasjonale ordningen, Global Legal Entity Identifier System, er etablert etter initiativ fra G20-landene og Financial Stability Board. LEI er en unik global 20 alfanumerisk kode. Denne brukes for å identifisere juridiske enheter som deltar i finansielle transaksjoner og i forbindelse med rapporteringer i finansmarkedet.

Implementering av Legal Entity Identifier (LEI) og jurisdiksjon er et krav bl.a. for

  • Utstedere
  • Oppgjørsdeltakere og Registerførere

En juridisk enhet kan kun ha én LEI og denne gjelder i hele verden.

Les mer

Prisliste

I VPS Prisliste finner du oversikt over priser for de mest benyttede tjenester knyttet til det å være kontofører investor, kontofører utsteder og oppgjørsdeltaker i VPS. Vi gjør oppmerksom på at prislisten ikke inneholder priser for våre fondstjenester. For informasjon om priser vedrørende fond, kontakt Centevo.

Euronext VPS Prisliste (pdf 1054 KB)

Vedtekter

I våre vedtekter vil du finne utfyllende detaljer om VPS.

Vedtekter