Ledergruppen i Euronext Securities Oslo

Kristine Bastøe, administrerende direktør

Kristine Bastøe (født 1976) begynte i Euronext Securities Oslo 1. juni 2019 som leder av seksjonen Produkt. Hun kommer fra Ernst & Young, der hun ledet et rådgivningsteam innen Financial Services. Kristine har jobbet som konsulent og prosjekt-/programleder innen kapitalforvaltning og bank siden 2010, med fokus på komplekse transformasjonsprosjekter. I perioden 2001-2010 var hun ansatt i Eksportfinans ASA, der hun arbeidet som risikoanalytiker, fundinganalytiker og porteføljeforvalter samt deltok i større prosjekter. Kristine er utdannet sivilingeniør i matematikk ved NTNU. Hun har AFA-studiet ved NHH/NFF.

Jan Stenmoe, direktør IT og digital utvikling

Jan Stenmoe (født 1965) leder seksjon IT og digital utvikling. Han har tidligere jobbet på Oslo Børs hvor han kom inn som konsulent i 1998 og ble ansatt i 2004. Siden 2008 har han vært leder for utviklingsavdelingen på Børsen og har vært Service Manager for flere handelssystem.
Stenmoe har studert Computer Science ved University of Massachusetts at Amherst.

Christian A. Viken, direktør Kundeopplevelse og analyse

Christian Viken (født 1985) tiltrådte stillingen som direktør Kundeopplevelse og analyse 4. juli 2018.
Han kom fra stillingen som konsernanalytiker i Eika Gruppen, med kompetanse og innsikt fra forskjellige forretningsmodeller og bransjer innen sektoren bank og finans.
Han har jobbet med regnskap og økonomi, forretnings- og kundeorientert arbeid i forskjellige fagmiljøer, samt strategisk bruk av data og innsikt i analyse- og salgsarbeid.
Viken er utdannet Siviløkonom fra Handelshøyskolen BI i Oslo.

Jorunn Rummelhoff, direktør HR og stab

Jorunn Rummelhoff (født 1965) ble ansatt i Euronext Securities Oslo i oktober 2016. Hun kommer fra stillingen som HR leder i Oslo tingrett hvor hun også i en periode var direktør.  Tidligere arbeidet hun 27 år i DNB, blant annet som banksjef og  senior rådgiver i HR Center of Exellence hvor hun hadde ansvar for leder- og talentutvikling i konsernet. Jorunn Rummelhoff har Master of Management utdannelese fra BI.

Geir Heggem

Geir Heggem, økonomidirektør

Geir Heggem (født 1968) leder økonomiseksjonen. Han har vært ansatt i Oslo Børs VPS siden 1997 og har fungert som økonomidirektør i konsernet siden 2001. Heggem er utdannet siviløkonom fra BI og er statsautorisert revisor.

Stian Sviggum, direktør Risikostyring

Stian Sviggum (født 1975) begynte i Euronext Securities Oslo 1. mai 2019 som Chief Risk Officer. Han kommer fra stillingen som direktør i PwC der han var i seks år og ledet et team for enterprise risk management. I perioden 2010 til 2013 var han i NBIM hvor han arbeidet med operasjonell risiko og internkontroll. Han har også erfaring som konsulent i Aon og Holte Consulting, og har vært prosjektleder i IT-infrastruktur prosjekter i Hewlett-Packard. Stian er utdannet sivilingeniør i fysikk ved NTNU.

Thomas Métier, Head of Business Operations

Thomas Métier (født 1981) begynte i Euronext Securities Oslo i 2019 som internrevisor i forlengelse av sin rolle som konsernets internrevisor. En rolle han har hatt siden 2016. Han gikk over i sin nåværende rolle som head of Business Operations i februar 2021. Før han begynte i Euronext VPS har han hatt flere stillinger i hele Europa og USA. Blant annet som Chief Internal Auditor i Kepler-Cheuvreux i Sveits, Senior Manager i Deloitte UK i Bank & Capital Markets i London, samt Internal Audit-roller i Societe Generale i New York, Chicago og Paris. Métier er utdannet ingeniør fra Université de Belfort-Montbeliard (Frankrike) og Linkoping University (Sverige) og har en master i strategi og ledelse av internasjonal virksomhet fra ESSEC Business School (Paris – Frankrike).

Henrik Ohlsen, Head of Nordic Client Relations & Sales in Euronext Securities

Henrik trer inn i ledergruppen i Euronext Securities Oslo i 2022. Før han begynte i Euronext Securities, jobbet Henrik som Nordic Sales and Market Director at e-Boks A/S. He har en Master of Science i Forretning, Språk og Kultur fra Universitet i Odense.

Anne Kaas Hammer, Head of LGRA Euronext Securities Copenhagen & Oslo

Informasjon kommer…

Nicholas Schulz, fungerende leder Produkt

Nicholas Schulz (født 1991) er fungerende leder av seksjonen Produkt i Euronext Securities Oslo, parallelt med sin stilling som leder for Issuer Services i Euronext Securities. Han har tidligere hatt stillingen som leder for aksjer og egenkapitalbevis i Euronext Securities Oslo, og før han begynte i Euronext jobbet han i Ernst & Young som seniorkonsulent innen finansielle tjenester.

Nicholas har erfaring med strategi- og forretningsutvikling, regnskap og prosjektledelse. Nicholas er utdannet Siviløkonom fra Handelshøyskolen BI i Oslo.