Kontoførere

Få kunnskap om dine kunder og få innsikt i hvordan du kan effektivisere din virksomhet

Tilbyr deg faste eller tilpassede referansedata som hjelper deg med å raskt og effektivt øke driftseffektiviteten for virksomheten din.

Våre anbefalte produkter

Top Shareholder Changes

Gir deg en daglig oversikt over 50 beste investorendringer i norske verdipapirer – uavhengig av krav til offentliggjøring.

Investor Figures

Dette produktet gir unik innsikt i investorrelatert adferd og nøkkeltall gjennom strukturert markeds- og investordata. Dette er aggregert data som vil gi innsikt om geografi, alder, kjønn, sektor, beholdninger, verdier og annen relevant informasjon.

Tradelog

En løsning som hjelper overvåkningen av ansattes personlige verdipapirtransaksjoner og beholdninger.

Fundamental Data

Månedlig fundamental data for både aksjer og obligasjoner samt informasjon om ISIN med tilhørende Corporate Action hendelser.

Godkjente ASK-papirer

Daglig liste over godkjente ASK-papirer tilsendt daglig over FTP.


Alle våre tjenester og produkter

Full oversikt over alle våre produkter