Hvordan bli registerfører

Tilby Euronext VPS sine tjenester til dine kunder og voks din virksomhet

Euronext VPS (VPS) leverer sine tjenester gjennom kontoførere som fungerer som bindeledd mellom VPS og investor (kontofører investor) eller mellom VPS og utsteder (kontofører utsteder).

En kontofører er en bank, fondsforvalter, megler eller andre typer verdipapirforetak. Kontofører investor fører VPS-konti på vegne av VPS, mens kontofører utsteder sørger for at utsteder registrerer sine aksjer, obligasjoner eller andre finansielle instrumenter i VPS. For å bli kontofører i VPS må det inngås en avtale om registerførerautorisasjon.

For å kunne bli en registerfører må det leveres en søknad til VPS.

Innholdet i søknaden til VPS skal minimum inneholde hvilken autorisasjonstype det søkes om (Kontofører Investor, Kontofører Utsteder eller Kontofører Fond), hvilke tekniske systemer som skal benyttes, herunder sikkerhet i systemene, samt en liste med navn på de ansatte i foretaket som skal utføre registerførervirksomheten.

Videre ønsker VPS en oversikt over hvilken erfaring og kompetanse foretaket har innenfor verdipapirregistrering og bruk av VPS’ IT-løsninger.
Følgende dokumenter skal sendes sammen med søknaden:

  • Vedtekter
  • Kopi av relevant konsesjon
  • Firmaattest
  • Signaturliste
  • Bekreftet kopi av legitimasjon
  • Foretakets kundeetablering- og hvitvaskingsrutiner

For mer informasjon eller innsendelse av søknad, ta kontakt med oss.