Få oversikt over aksjonærene dine

Hold deg oppdatert på alle aksjonærene dine og deres oppførsel

Vi tilbyr oppdaterte aksjonærregisterdata på Euronext VPS-registrerte verdipapirer på markedene – Oslo Børs, Oslo Axess, Marker Market og N-OTC.

Registeret vårt oppdateres daglig og gir markedet tilgjengelig informasjon uansett om endringen er obligatorisk eller ikke. Dette gir et unikt innblikk i endringen i eierstrukturen til selskaper som ikke tidligere har vært tilgjengelig for markedet – og styrker dermed formålet med offentlige investorregistre.

For å få full oversikt, vennligst se de tre produktene nedenfor eller sjekk ut alle våre Data Services-produkter.

Top Shareholder Information
Top Shareholder Changes
Investor Insight

Alle Data Services-produkter