Mislighold av renteinstrumenter

Få innsikt i mislighold av obligasjoner for det norske markedet

Produktet gir deg informasjon om mislighold av obligasjoner samt relatert innsikt. Vi skiller mellom innløsning og rente, og hver kupongdato som blir standard vil være et nytt ISIN. Er det renter og innløsninger, vil det være to nye ISIN-er.