Fundamental data

Statisk instrument data – Aksjer og obligasjoner

Vi tilbyr månedlig fundamental data for både aksjer og obligasjoner – informasjon om ISIN med tilhørende Corporate Action hendelser. Denne dataen kan enten være til intern bruk, eller til videredistribusjon. Dataen gir informasjon om papiret samt endringer (delta) i papirene. Det leveres over FTP og kommer i et uredigert format.