Equity Pulse

Et øyeblikksbilde på hvordan din aksje har utviklet seg sist uke.

I dagens kapitalmarked er det viktig å kjenne aksjonærene sine. Ikke bare størrelsen på deres eierskap, men også deres bevegelser samt investorkonsentrasjonen av alle eierne av ditt verdipapir. Ved å bestille dette produktet vil du motta en seks-siders rapport hver mandag morgen. Denne gir deg data samlet de siste 13 ukene, samt de største endringene som er gjort i investorbasen fra uken før. I tillegg har vi inkludert utvikling i aksjepris, markedsandel samt geografisk fremstilling av deres aksjonærer.

Kontakt oss i dag og la oss hjelpe deg med å forbedre den ukentlige rapporteringen din med Equity Pulse.

MarkedLeveranseKostnadOppsigelse
Tilgjengelig for alle Euronext Securities Oslo (ES-OSL) registrerte
verdipapirer (aksjer).   
Rapporten sendes som en pdf til ønsket e-postadresse. Det er mulighet for å legge til
flere mottakere av rapporten. Dette bidrar med å enkelt holde flere ansatte i din egen
organisasjon informert fra uke til uke.
Distribusjon av rapporten eksternt er ikke tillatt.
Etablering: NOK 1.500,-
Månedlig kost: NOK 1.200,-
Faktureres månedlig
30 dager gjensidig oppsigelse