Data forespørsler

Tilbyder av data til banker, myndigheter og forskere

Vi tilbyr et bredt spekter av data til forskjellige typer roller og brukere av Euronext Securities Oslo-systemet. Disse pakkene er satt opp for å samsvare med din spesifikke forespørsel, og sikre deg de dataene du trenger for å oppnå fremgang i din egen virksomhet.

Kategorier

Ulike brukere vil ha nytte av ulik data. Derfor er det satt opp fire ulike kategorier til å favne så bredt som mulig. Ta kontakt om ingen av pakkene under passer til ditt behov.