Data distributører

Utvid din virksomhet

Vi tilbyr et bredt spekter av data som for prosessering og distribuering.

Våre anbefalte produkter

Top Shareholder Information

Gir deg oversikten over aksjonærene i verdipapirer som handles på Euronext Securities Oslo registerte verdipapirer på markedsplasser.

Investor Figures

Dette produktet gir unik innsikt i investorrelatert adferd og nøkkeltall gjennom strukturert markeds- og investordata. Dette er aggregert data som vil gi innsikt om geografi, alder, kjønn, sektor, beholdninger, verdier og annen relevant informasjon.

Top Shareholder Changes

Gir deg en daglig oversikt over 50 største investorendringer i norske verdipapirer – uavhengig av krav til offentliggjøring.

Fundamental Data

Månedlig fundamental data for både aksjer og obligasjoner samt informasjon om ISIN med tilhørende Corporate Action hendelser.

Shareholder Feed

Få en automatisk overføring av din aksjebok på FTP og hold deg oppdatert på dine eiere.

Godkjente ASK-papirer

Daglig liste over godkjente ASK-papirer tilsendt daglig over FTP.

Mislighold på renteinstrumenter

Informasjon om mislighold av obligasjoner samt relatert innsikt. Vi skiller mellom innløsning og rente, og hver kupongdato som blir standard vil være et ny ISIN.


Alle våre tjenester og produkter

Full oversikt over alle våre produkter.