Compliance og regulatoriske tjenester

Få full kontroll og oversikt

Effektivt overvåk og håndter risikoeksponeringen knyttet til arbeidstakere, samt kontohenvendelser knyttet til konkurs, avvikling, tvangsinnløsninger etc.

Våre anbefalte produkter

Transaction Monitoring

Automatisert løsning for overvåking finansielle transaksjoner. Sett egne grenseverdier, identifiser mistenklig aktivitet og optimaliser operasjonelle rutiner.

Top Shareholder Information

Gir deg oversikten over aksjonærene i verdipapirer som handles på Euronext Securities Oslo registerte verdipapirer på markedsplasser.

Tradelog

En løsning som hjelper overvåkningen av ansattes personlige verdipapirtransaksjoner og beholdninger.

Namsmenn og andre offentlige instanser

En løsning som hjelper overvåkningen av ansattes personlige verdipapirtransaksjoner og beholdninger.

Shareholder Feed

Få en automatisk overføring av din aksjebok på FTP og hold deg oppdatert på dine eiere.

Mislighold på renteinstrumenter

Informasjon om mislighold av obligasjoner samt relatert innsikt. Vi skiller mellom innløsning og rente, og hver kupongdato som blir standard vil være et ny ISIN.


Alle våre tjenester og produkter

Forenkler måten du fremskaffer informasjon på ditt oppdrag.