Brukerkomité

Brukerutvalget er et forum for emner av vesentlig relevans for Euronext Securities Oslos (ES-OSL) kunder. Komiteen opptrer uavhengig av ledelsen i ES-OSL.

Komiteen ledes av en leder oppnevnt av ES-OSLs styre blant kundene og komiteen møtes regelmessig. Ytterligere konstituering av komiteen er lederen og ledelsen av ES-OSL som er beskrevet i mandatet til komiteen du kan laste ned nedenfor.

Komiteens ansvar er å gi styret råd om kunders meninger og forventninger og lar kundene gi uttrykk for sine synspunkter på sentrale spørsmål, f.eks. prisstruktur og behov for spesifikke tjenester, til styret. Komiteen har direkte rapporteringsrett til styret.

Mandat for ES-OSL brukerutvalg (kun engelsk)

Medlemmer av komiteen

Anders Tvilde (leder), Senior Manager, Sector & Infrastructure, Nordea
Jorunn Eidem (nestleder), Head of Securities Services, DNB Bank
Göran Fors, Deputy Head if Investor Services, SEB
Carina Roosmark, Head of Network Management, Handelsbanken
Michael Holmgaard Mortensen, Senior Vice President, Danske Bank
Sofia Brånfeldt, Senior Vice President, Swedbank
Kristian Stenbakk Olsen, COO, Pareto Securities
Geir B. Olsen, CFO, ABG Sundal Collier
Ola Mjorud, Director, Citi
Bjørn Slåtto, CEO, Eika Kapitalforvaltning
Ingrid Aarsnes, Head of IR & ESG, Hexagon Composites
Anne Johnsrud Hagen, Head of Financing & FX, Hydro