Euronext VPS blir Euronext Securities Oslo

Annonsering av nytt navn, Euronext Securities, for Euronext’s CSD aktivitet.

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er 52118_Strategic-Plan-2024_Securities-Web-banner_Oslo-061121.jpg

Euronext Securities forener de fire CSD-ene som nå utgjør Euronext CSD-nettverket: Euronext VPS (Norge), INTERBOLSA (Portugal), Monte Titoli (Italia), VP Securities (Danmark).

Som et resultat heter Euronext VPS nå Euronext Securities Oslo.

Det nye navnet demonstrerer vår forpliktelse til å harmonisere systemer og prosesser på tvers av våre CSD-er, samtidig som lokal ekspertise og tilstedeværelse i kjernen av våre virksomheter.

Euronext press release 8 November 2021