Alle våre data tjenester

En oversikt over alle våre dataprodukter

Markeds- og referanseanalyser

Strukturerte markedsdata som forenkler dine databehov, eller tilpassede uttak på dine forespørsler som bidrar til å utvide din virksomhet.

Investor Insight

Top Shareholder Changes

Top Shareholder Information

Shareholder Feed

ASK-godkjente verdipapirer

Equity Pulse

Dataforespørsler og referansedata

Referansedatatjenester som hjelper deg med å øke din driftseffektivitet samt forbedre forretningsstøtten.

Fundamental data

Forskere og studenter

Data forespørsler

Mislighold av renteinstrumenter

Regulerings- og compliancedata

Markeds- og operasjonelle risikorelaterte dataløsninger som kan konfigureres slik at du kan overvåke risikoeksponering og overholde krav og forskrifter.

Tradelog

Advokater

Namsmenn og andre offentlige instanser