Registrering og administrasjon

Registrering og administrasjon illustration

Enkel administrasjon av alle aspekter knyttet til styring av dine verdipapirer og aksjonærer.

Ved å registrere selskapets verdipapirer hos Euronext Securities Oslo, er interessene til både aksjonærene og selskapet (utstederen) beskyttet og gitt tilgang til et bredt spekter av produkter og tjenester som dekker dine behov knyttet til administrasjonen av dine verdipapirer og aksjonærer. Dette inkluderer et daglig oppdatert aksjeeierregister med flere år historiske data, automatiserte løsninger for selskapshandlinger, generalforsamlinger, beregning og utdeling av utbytte, skatterapportering til norske skattemyndigheter og distribusjon av informasjon til dine aksjonærer.