Corporate Actions

Corporate Actions illustration

Fleksible løsninger som støtter et bredt spekter av selskapshendelser

Våre løsninger for selskapshendelser («corporate actions») tilbyr høy grad av fleksibilitet når det gjelder selskapshendelser selskapet ønsker å utføre, og dekker både beregning og registrering av resultater. Kontoføreren din vil samarbeide tett med Euronext Securities Oslo for å planlegge, forberede og utføre den relevante selskapshendelsen. Etter en vellykket behandling av selskapshendelsen vil du få full tilgang til både informasjon om selve selskapshendelsen, samt informasjon om selskapshendelsen på aksjonærnivå.

Eksempler på selskapshendelser

  • Utbytter
  • Emisjoner / Rettede emisjoner
  • Oppkjøp
  • Videresalg av aksjer
  • Split / Spleis
  • Kapitalutbetalinger og likvidasjonsutbytter
  • Tvangsinnløsning